Jacqueline Berg

Meditatie

Jacqueline Berg helpt mensen bij het vinden van innerlijke rust en stilte waardoor ze zich beter thuis gaan voelen in hun eigen binnenwereld. Als mentor heeft ze contact met specifieke groepen die ze begeleidt in het proces van geestelijke ontspanning en meditatie.

 

Hersentraining

‘Meditatie is zijn imago van wierook en geitenwollen sokken inmiddels kwijtgeraakt. Wetenschappers onderzochten de effecten van meditatie en kwamen tot de positieve conclusie dat de beoefening ervan gezien kan worden als hersentraining. Meditatie werkt als medicijn tegen zogeheten infostress en zorgt ervoor dat je aandacht en concentratievermogen meetbaar worden verhoogd.

 

Zachtaardige methode

Beoefenaars van meditatie weten dit alles uit eigen ervaring. Spirituele reflectie, stilteoefeningen en meditatie maken je geest vrediger, rustiger en positiever. Ze helpen je bovendien om ingrijpende gebeurtenissen pijnlozer te kunnen verwerken.

Door regelmatig te mediteren kun je leren om beter met fysieke pijn om te gaan; het is een zachtaardige methode die het op vele punten wint van een op voorhand kansloos gevecht tégen de pijn of het lijden.

 

Zelfrealisatie

Mediteren heeft voor mij nog een andere betekenis en dat is de ontwikkeling van mijn spirituele zelf. Door de hernieuwde kennismaking met je eigen ziel en met je Schepper komen je innerlijke licht en helderheid terug.

Deze bewustzijnsstaat – die soms abusievelijk voor Verlichting wordt aangezien – zijn de eerste stappen naar zelfrealisatie. De realisatie van je goddelijke zelf – ofwel verlichte volmaaktheid – komt geleidelijk aan tot volledig wasdom door spiritueel empowerment.

Geduld en vertrouwen

Bij een genezingsproces heb je geduld en vertrouwen nodig om terug te keren tot heelheid en bij spirituele transformatie gaat het om precies dezelfde componenten.

Je spirituele authenticiteit hervinden, harmonie bewerkstelligen tussen de mannelijke en vrouwelijke principes, denkpatronen te ontdoen van ego en destructieve tendensen, en negatieve emoties kunnen accepteren en omzetten in positieve (bijvoorbeeld wrok in vergevingsgezindheid) vragen om geconcentreerde aandacht.

 

Levenswerk

Het ombuigen van  leegheid, verveling en apathie naar waardering en dankbaarheid, en  het creëren van een oprechte respectvolle attitude naar anderen en het leven, vraagt om aanhoudende aandacht ofwel vastbeslotenheid.

De ontwikkeling van een zuivere, innerlijke kracht,  de vorming van een toenemende spirituele perceptie van God, en het waarheidsgetrouw en geloofwaardig zijn in je relaties, kunnen niet blijvend geraliseerd worden zonder spirituele kracht.

Het leven volledig te doorgronden, te omarmen en te verfijnen is voor mij levenswerk.’

 

Grondslag

Jacqueline Berg heeft al vanaf jonge leeftijd een natuurlijke interesse in spiritualiteit. Veel lezen – van Krishnamurti en Ghandi, tot Osho, Gurdjieff en Tibetaans Boeddhisme – lag ten grondslag aan haar spirituele ontwikkeling. De laatste dertig jaar lopen spiritualiteit en de beoefening van meditatie als een rode draad door haar leven.