Jacqueline Berg

Verslaving en gevangenis

Sinds 1993 werkt Jacqueline Berg met gedetineerden en oud-delinquenten.

 

Bijlmerbajes

Jacqueline Berg heeft, in samenwerking met het Consultatiebureau Alcohol en Drugs (CAD), van 1993 tot 2000 trainingen gegeven in Bewustwording en Innerlijke groei aan verschillende groepen langdurig verslaafde delinquenten op de Detox-afdeling van locatie Demersluis in de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel (PIOA) ofwel de Bijlmerbajes.

 

Justiële projecten

Sinds 2002 geeft ze op maat gesneden trainingen aan deelnemers van het justitiële project Inrichting Stelselmatige Daders (ISD), voorheen Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV),  in de PIOA. Dit programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de terugkeer van gedetineerden in de samenleving, en uit verplichte zorg. Resocialisatie wordt onder meer bevorderd door opleidingen, arbeidsbegeleiding en trainingen.

Jacqueline Berg verzorgde in 2008 enkele malen een (eigen) waardeprogramma voor oud-delinquenten, als onderdeel van hun resocialisatieproces, bij het Penitentiaire Coördinatie-en Trainingscentrum (PCT) in Breda.

 

Verslavingszorg

Voor de Reclassering (Justitiële Verslavingszorg Amsterdam) begeleidt ze mensen die – na een periode van detentie – Innerlijke rust, vertrouwen en zelfrespect willen opbouwen. Inzicht te verkrijgen in de spirituele betekenis van geweldloos en menslievend handelen geeft diepgang aan hun nieuwe persoonlijke en maatschappelijke leven.

Klik hier om het verhaal van een van de deelnemers aan het SOV-programma te lezen